Balie

1
2
3
4

Aan onze balie zal er steeds een fiche opgemaakt worden van elk huisdier zodat wij steeds kunnen terugblikken op reeds vroeger gedane bevindingen en onderzoeken. Aan de hand van deze informatie zal er u steeds een herinnering toegestuurd worden wanneer het tijd is om op de jaarlijkse controle te komen.

U zal hier ook advies krijgen over de produkten die je het best gebruikt. Ook de ophaling van voeding gebeurt hier. Wij hebben zowat van alles staan en u kan deze steeds komen afhalen en uiteraard hoeft u daarvoor geen visite te betalen.

De balie is voorzien van een bancontact.