vaccinatie

1
2
3

Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van een bescherming (via antistoffen) tegenover een bepaalde ziekteverwekker. De volgende keer dat uw dier met deze ziektekiem in aanraking komt zal zij/hij tegen deze aandoening beschermd zijn.

Een jaarlijkse hervaccinatie is wel degelijk nodig. Het niveau van bescherming daalt immers in functie van de tijd. Het afweersysteem dient op regelmatige tijdstippen terug gestimuleerd te worden. Een bijkomend voordeel is dat tijdens de hervaccinatie er een algemene check-up gebeurt van uw dier. Ook is het mogelijk om met een bloedonderzoek (titerbepaling) te onderzoeken of herhaling van een vaccinatie aan te raden is. Op deze manier voorkom je onnodige vaccinatie, maar deze methode is wel duurder en kan niet voor alle vaccins of op elke leeftijd gebruikt worden.

De vaccins die gegeven worden zijn meestal een cocktail van inentingen die bescherming geven tegen verschillende ziektes tegelijkertijd. Hieronder staat een korte beschrijving van de ziektes per diersoort waartegen kan gevaccineerd worden.

VACCINATIE HOND :

HONDENZIEKTE : Een virus veroorzaakt deze ziekte. De voornaamste symptomen zijn : neusvloei, oogvloei, hoest, zenuwsymptomen, soms ook braken en diarree. Deze ziekte kan leiden tot blijvende invaliditeit of sterfte.

PARVOVIROSE : Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte, die vooral gevreesd is bij pups. Parvovirose geeft aanleiding tot hevig braken, zeer hoge koorts, bloederige ernstige diarree en uitdroging.

LEPTOSPIROSE : Dit is een bacteriële aandoening die ook kan overgaan op de mens. De besmettingsbron is de bruine rat die voorkomt in beekjes en grachten. Doordat de hond het water drinkt waarin deze rat in heeft geurineerd, wordt hij besmet. Hoofdzakelijk worden de nieren en de lever aangetast en de ziekte gaat met hoge koorts gepaard en is dodelijk. Dit vaccin wordt sterk aanbevolen bij jachthonden en best bij deze honden 2x per jaar gegeven.

HEPATITISCH : Ernstige leveraandoening die gekenmerkt wordt door zeer hoge koorts, bleek tandvlees, braken, buikpijn en in vele gevallen geelzucht.

KENNELHOEST : Ademhalingsziekte met aantasting van de luchtpijp en de bronchen. Veroorzaakt een typische droge hoest. Deze vaccinatie wordt frequent verplicht bij hondenschows, hondenscholen, plaatsing in een pension of kennel.

HONDSDOLHEID : Het is de meest gevreesde hondenziekte met bijna steeds een dodelijke afloop. Ook voor de mens is razernij dodelijk. Rabiës veroorzaakt een aantasting van de hersenen met gedragswijzigingen als gevolg (agressie). Ten zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie verplicht alsook voor reizen naar het buitenland. Dit vaccin moet maar om de 3 jaar gegeven worden.   

ZIEKTE VAN LYME : Er is een vaccin op de markt die bescherming geeft tegen de door teken overdraagbare ziekte van lyme. Deze vaccinatie is ten zeerste aan te raden wanneer er veel met de hond gewandelt wordt in beboste gebieden. Steeds meer teken zijn drager van deze bacterie en kunnen bij een tekenbeet op de hond worden overgedragen. 

VACCINATIE KAT :

KATTENZIEKTE : Een zeer besmettelijke virusaandoening die hoge sterfte veroorzaakt. Typische symptomen zijn : algemene loomheid, koorts, braken en waterige diarree. Ook het beenmerg en de lymfeklieren kunnen aangetast worden. Dit geeft aanleiding tot een verminderde afweer waardoor andere infectieziekten het ziektebeeld kunnen verergeren. Virusinfectie bij drachtige katten kan leiden tot kittens met hersenafwijkingen (incoördinatie van de gang).

NIESZIEKTE : De voornaamst symptomen zijn vermoeidheid, niezen, neusvloei en tranende ogen, conjunctivitis en koorts. Katten die herstellen van "kattengriep" blijven frequent drager van deze virussen en blijven deze ziektekiemen verspreiden.

KATTENLEUKOSE : Het leucemievirus verspreidt zich door onderling contact. De tijd tussen infectie en het ontstaan van de ziekte kan zeer lang zijn (soms jaren). Een besmette kat lijkt dus gezond maar vormt een groot gevaar voor haar soortgenoten in de buurt. De ziektetekens zijn zeer uiteenlopend omdat leucose zich kan uiten in verschillende vormen o.a. tumoren, bloedarmoede, diarree etc. Wij dierenartsen kunnen met een bloedonderzoek een diagnose stellen.

RAZERNIJ : Ook de kat is gevoelig aan het razernijvirus. Een kat met razernij zal, in tegenstelling met de hond, eerder wegkruipen en slechts bij hoge uitzondering bijten. Ten zuiden van Samber en Maas is de vaccinatie verplicht alsook voor reizen naar het buitenland. Dit vaccin moet maar om de 3 jaar gegeven worden. 

VACCINATIE KONIJN :

MYXOMATOSE : Dit is een virusinfectie waarvan de wilde konijnenpopulatie de voornaamste besmettingsbron vormt. De overdracht kan ofwel rechtstreeks gebeuren bij konijnen die vrij in de tuin lopen ofwel door in aanmerking te komen met voorwerpen uit de omgeving van de dieren (doornen aan struiken bij wilde konijnen) en bloedzuigende parasieten (bv. muggen, konijnenvlo). Het virus komt meestal via een huidletsel binnen. De sterfte kan oplopen tot 100% bij niet immune dieren. De ziekte kenmerkt zich door uitgesproken huidverdikkingen, voornamelijk aan de ogen, lippen, neus. De dieren zijn minder allert, hebben koorts en en een waterige tot etterige oogvloei.

RHD : Een uitbraak met het RHD virus begint zeer plots, met een groot aantal dieren die tegelijk aangetast worden. In enkele dagen kan 65 tot 90 % van de populatie sterven. Meestal verloopt het ziektebeeld zeer snel waardoor er een plotse sterfte is zonder voorafgaande symptomen. Soms vindt men een schuimig bloederige uitvloei uit de neus. De verspreiding van de ziekte gebeurt door rechtstreeks of onrechtstreeks contact met besmet materiaal zoals faeces, speeksel en urine. Let op : op plaatsen in het wild waar wilde konijnen voorkomen kan vers geplukt gras besmet zijn ! Ook kan deze ziekte overgedragen worden door muggen waardoor zelfs binnenhuiskonijnen kunnen besmet worden. Goede hygiënische omstandigheden zijn belangrijk om de ziekte te voorkomen alsook vaccinatie.  

Er is een vaccin op de markt die bescherming biedt tegenover beide ziekte en deze vaccin moet maar 1 x per jaar gegeven worden. Let erop dat je jouw konijn zowel vaccineert tegen RHD 1 en RHD 2. Sinds enkele jaren heeft het RHD virus zich gemuteerd waardoor en vaccinatie enkel tegen RHD 1 geen bescherming geeft tegen de nieuwe variant. In onze praktijk vaccineren wij met de Belgische vaccin Nobivac Myxo-RHD (1) alsook met een vaccin die beschermt tegen RHD 2